مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

شهروندان بستر رودخانه زاینده رود را ترک کنند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: باتوجه به نزدیک شدن آب به اصفهان ضروری است شهروندان بستر رودخانه زاینده رود را برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ترک کنند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ منصور شیشه فروش با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود از روز گذشته اظهار داشت: با توجه به رطوبت موجود در کف رودخانه، آب حدود ۲ ساعت آینده به شهر اصفهان می‌رسد.

به نوشته مهر؛ وی افزود: با توجه به خشکی بخشی از کف رودخانه شاهد حضور شهروندان و گردشگران در بستر رودخانه هستیم که توصیه می‌شود همه شهروندان بستر رودخانه را ترک کنند و در حاشیه رودخانه به تفریح بپردازند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: افزایش خروجی سد زاینده رود به منظور تأمین آب مورد نیاز برای کشت بهاره بازگشایی شده است.