گاف دیگر شبکه سه: عصبانیت میهمان از مجری برنامه : نمی دانید مرا برای چه دعوت کردید؟

در بخشی از برنامه شبکه سه مجری با ارائه اطلاعاتی نادرست در مورد یکی از میهمانانش؛ موجب عصبانیت او روی آنتن زنده شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حامد سلطانی که اجرای برنامه ویژه سال تحویل شبکه سه را بر عهده داشت در بخشی از این برنامه با ارائه اطلاعاتی نادرست در مورد یکی از میهمانانش؛ امیر خیام، موجب عصبانیت او روی آنتن زنده شد.

به نوشته خبرآنلاین،سلطانی در معرفی خیام، نویسنده کتاب «سدنصرالدین» گفت: «امیرخان خیام را داریم که از رفیق‌های آقامرشد چلویی هستند و همه می‌دانند که مرشد چلویی چه‌قدر از جنس کسب‌وکار از نوع باانصافش بوده است.»

امیر خیام در پاسخ به این شیوه معرفی گفت: «فکر می‌کنم اشتباه به شما گفته‌اند. من سنم اصلا به مرشد نمی‌خورد. مرا دعوت کردید تا در مورد کتاب «سدنصرالدین» صحبت کنم. شما نمی‌دانید مرا برای چه دعوت کرده‌اید! می‌گویید من از دوستان صمیمی مرشد چلویی‌ام، من اصلا سنم به مرشد نمی‌خورد.»