مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

ذخیره آب سدهای استان اصفهان به ۴۴۱ میلیون مترمکعب رسید

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به ۴۴۱ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ احسان الله امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هفت سد بزرگ استان اصفهان تا ۲۸ اسفندماه، اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون متر مکعب امروز به ۳۴۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

به نوشته مهر؛ وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر ۳۶.۴۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۱۴۴ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت نیز ۷۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۲۳.۱۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

امینی با بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم امروز به ۱۸.۵۵ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۹۷ درصد و در مقایسه با بلند مدت هشت درصد افزایش ذخیره آبی دارد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز ۵.۸۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.

امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون ۱.۹۱ میلیون مترمکعب آب دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۱۲ درصد و نسبت به میانگین بلند مدت ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی میزان آب ذخیره شده در سد کمانه را ۴.۱۹ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: ذخیره این سد در مقایسه با بلند مدت ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای استان ۳۲ درصد است.