حضور فعال گشت‌های امنیت اخلاقی در اماکن تاریخی کاشان

در شهر کاشان نیروهای مخصوص امر به معروف دیده شدند. هنوز از جزییات ماجرا خبری اعلام نشده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در شهر کاشان نیروهای مخصوص امر به معروف دیده شدند. هنوز از جزییات ماجرا خبری اعلام نشده است.