پژوهشگران برتر استان اصفهان معرفی شدند

چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش‌کاوی به همت جهاد دانشگاهی استان اصفهان برگزار و در طی این مراسم سه پژوهشگر و پژوهش‌یار برتر استان معرفی شدند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش‌کاوی به همت جهاد دانشگاهی استان اصفهان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به نوشته فارس؛ در ابتدای این همایش ۱٠ مقاله برتر در حوزه مطالعات شهری معرفی شدند که ارزیابی این مقالات به شرح زیر رقم خورده است:

برای این ارزیابی، مقالات منتشر شده از پاییز ۱۴٠٠ تا پاییز ۱۴٠۱ در مجلات منتخب هیأت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در ابتدای این فرایند ۲۴ مجله تخصصی در حوزه مطالعات شهری انتخاب و از این مجلات ۵۵۵ مقاله علمی پژوهشی برای ارزیابی انتخاب شدند که از این تعداد ۳٠۶ مقاله در مرحله پایش اولیه و ۳٠ مقاله برای پایش نهایی انتخاب شدند و در نهایت با بررسی تخصصی، ۱٠ مقاله به‌عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

همچنین در ادامه پژوهشگران نمونه سال ۱۴٠۱معرفی شدند که فرایند این انتخاب نیز به شرح زیر بود:

در ابتدای این فرایند ۱٠ سازمان و نهاد مرتبط با علوم انسانی و مطالعات شهری انتخاب شده و پس از آن با ۲۵ نفر از افراد شاخص این نهادها در خصوص مهم‌ترین ویژگی‌های پژوهش و پژوهشگر خوب مصاحبه انجام شد؛ در ادامه از افراد مصاحبه شونده خواسته شده به معرفی افراد همکار در عرصه پژوهش بپردازند که ۴۵ نفر معرفی شدند و در گام نهایی از بین ۴۵ نام پیشنهادی، ۳ پژوهشگر و پژوهش‌یار برتر به شرح زیر اعلام شدند:

علی صفری عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

حمیدرضا صفوی عضو هیت علمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان