رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

اصفهان در تولید انرژی تجدیدپذیر گام بلندی برداشته است

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی دراستان اصفهان، مصداق بارز رسیدن به بهره وری سبز است و امیدواریم شاهد گام بلند این استان در تولید انرژی پاک باشیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ میثم لطیفی در آئین آغاز عملیات احداث یکهزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان اصفهان گفت: در برنامه‌های توسعه، مسئله «بهره وری» مکرراً تکرار شده است. در برنامه ششم ۸ درصد رشد سالیانه پیش بینی شده بود که در عمل کمتر از این میزان بود.

به نوشته مهر؛ وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته رشد بهره وری منفی ۹ دهم، بوده حتی صفر نبوده البته در یک الی دو سال اخیر شرایط بهتره شده اما بازهم به شرایط ایده آل فاصله داریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: طبق گزارشات در شدت مصرف انرژی در دنیا رتبه یکم را داریم. از طرفی ۷۰۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز روزانه در بخش خانگی و صنعت است.

لطیفی ادامه داد: باید به این موضوع فکر کرد البته الگوهای فرهنگی، تغییر رویکرد و فرایندها بسیار اهمیت دارد. در حوزه انرژی و بهره وری شاهد حرکت مبارکی در استان اصفهان هستیم. حداقل سه وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور و نیرو دست به دست هم دادند تا شاهد حل یکی از مشکلات و جهش قابل توجهی در استان و کشور باشیم.

وی با اشاره به اهمیت «بهره وری سبز» خاطرنشان کرد: در بهره وری سبز نه تنها بحث توسعه مطرح می‌شود که آشتی با محیط زیست نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان یک بهره وری سبز است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور متذکر شد: انرژی پاک و خورشیدی در کشور ما مغفول مانده است. با سرزمین گسترده‌ای که خداوند به ما هدیه داده باید از این ظرفیت بهره مند شویم البته این امر می‌طلبد تا اهتمام ویژه ای را در پیش بگیریم.

لطیفی ادامه داد: استان‌های اصفهان، کرمان و یزد در حوزه تولید انرژی پاک پیشگام شده‌اند. با همتی که استاندار اصفهان دارند امیدواریم شاهد گام بلند اصفهان در تولید انرژی پاک ومقابله با آلودگی هوا باشیم.

وی اظهار کرد: امیدوارم مردم طعم شیرین بهره وری سبز را در استان و کشور ببینید. این حرکت ارزشمند را قدر می‌دانیم و از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنیم.