روزنامه اطلاعات: برخی مسئولان حتی تحمل پرسش شنیدن برای گرانی ها را هم ندارند

روزنامه اطلاعات نوشت: مجددا دلسوزانه هشدار می‌دهیم که طاقت مردم از گرانی‌ها طاق شده وتداوم بی‌توجهی و بی‌عملی دربرابر این وضعیت عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت و باعث سوءاستفاده‌های گسترده ای هم خواهد شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه اطلاعات نسبت به گرانی و واکنش منفعلانه و پرخاشگرانه مسئولان در قبال آن هشدار داده و نوشته: طاقت مردم طاق شده است.

به نوشته این روزنامه، با کمال تاسف باید گفت واکنش مسئولان ودستگاه های مسئول به گرانی ها همچون گذشته توجیه گرایانه، انفعالی، تماشاگرانه، غیرموثر، ویترینی و همراه با پاک کردن صورت مسئله بوده و متاسفانه اخیرا پرخاشگرانه هم شده است؛ یعنی برخی مسئولان حتی تحمل پرسش شنیدن برای گرانی ها را هم از دست داده اند. بدین ترتیب، مسئولان امر دربرابر انتشارخبر هر گرانی صرفا به یک مصاحبه تند و تهدیدآمیز قناعت کرده و بعد روزه سکوت می گیرند و در نهایت بخش خصوصی و بازار بر ماجرا سوار شده وقیمت جدید را برگرده مردم تحمیل می کنند.

اطلاعات در ادامه با طرح این سوال که «رفتارشناسی مسئولان ودستگاه های عریض وطویل مبارزه یاکنترل گرانی دربرخورد با موج جدید افزایش قیمت ها این تردید و سوال جدی را ایجاد می کند که ایا واقعا آنها به فکر جیب مردم نیستند؟» هشدار داده است: مجددا دلسوزانه هشدار می دهیم که طاقت مردم از گرانی ها طاق شده وتداوم بی توجهی وبی عملی دربرابر این وضعیت عواقب وخیمی به دنبال خواهدداشت و باعث سوء استفاده های گسترده ای هم خواهد شد.