«حشد الشعبی» هم از واژه خلیج ع ر ب ی استفاده کرد/ تصویـر

محمد مهاجری نوشت: این را که برادران خودی حشدالشعبی در مراسم استقبال از تیم کشورشان از واژه ‎خلیج ع.ر.ب.ی استفاده کردند کجای دلمان بگذاریم؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمد مهاجری، فعال اصولگرا در توئیتی نوشت: این را که برادران خودی حشدالشعبی در مراسم استقبال از تیم کشورشان از واژه ‎خلیج ع.ر.ب.ی استفاده کردند کجای دلمان بگذاریم؟

بنر خلیج عربی در مراسم برادران خودیِ عراقی!