ادعای خبرگزاری نزدیک به سپاه: اینترنشنال و BBC برای آزادی خبرنگاران اصلاح طلب بیقرارند

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه مدعی شده است که از روزی که دو خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب بازداشت شده اند، رسانه های معاند و از جمله بی بی سی فارسی و اینترنشنال آرام و قرار ندارند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه مدعی شده است که از روزی که دو خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب بازداشت شده اند، رسانه های معاند و از جمله بی بی سی فارسی و اینترنشنال آرام و قرار ندارند؛ نوع واکنش این رسانه ها به گونه ای است که گویا خبرنگاران رسمی این رسانه ها در ایران بازداشت شده اند. دو خبرنگار مذکور در روزنامه های هم میهن و شرق فعالیت می کرده اند. مدیران این رسانه ها و از جمله آقای کرباسچی باید به این سوال پاسخ بدهند که چرا رسانه های دشمن و از جمله رسانه های بدنامی همچون اینترنشنال و بی بی سی، اینچنین برای آزادی این دو خبرنگار به آب و آتش می زنند؟!

این خبرگزاری در ادامه گزارش خودش نوشت: اسناد از حضور نیلوفر حامدی (خبرنگار روزنامه شرق) در دوره آموزشی براندازی نرم در آفریقای جنوبی حکایت می کند. این فرد در بهار ۹۸ از مسیر ترکیه به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سفر کرده و در دوره آموزشی براندازی نرم آمریکایی ها شرکت کرده بود.