۹۱ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه شهریور ۱۴۰۱ دست مردم بود

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی شهریورماه امسال بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست مردم بوده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای عمده پولی و اعتباری، در شهریورماه سال جاری، ۱۰۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بود.

این رقم در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۴.۵ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش داشت.

به نوشته ایرنا؛ براساس این گزارش از ۱۰۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک بانکی در گردش، ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در دست مردم بوده است. البته این رقم نسبت به اسفند سال گذشته ۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان یعنی ۶.۲ درصد کاهش یافته بود.

شهریور سال گذشته ۷۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان اسکناس در اختیار مردم بود.

۹۱ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه شهریور ۱۴۰۱ دست مردم بود