انتقاد معنادار فعال سیاسی به «اعزام لشکر رسانه‌ای و نورچشمی‌ها به قطر»

انحراف از همین تقلیل دادن «کشور» به «قدرت» آغاز شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار عکسی از دوران دفاع مقدس نوشت:

هنگامی که دفاع از کشور به دفاع از قدرت تقلیل یافت از وضعیت این عکس رسیدیم به اعزام لشکر رسانه‌ای و نورچشمی‌ها به قطر برای تماشای فوتبال.

انحراف از همین تقلیل دادن «کشور» به «قدرت» آغاز شد.