انتقاد رسانه سپاه از طرح «حکمرانی نو» قالیباف/به طرح عنوان و جعل واژه اکتفا نکنید

بخشی که به نقد نظرات قالیباف مربوط می‌شود اینجاست که نویسنده به سابقه طولانی حرف زدن از «اصلاح و تحول» اشاره و تاکید کرده افرادی که بر این نکات تاکید دارند، «حرفی نو و مشخص و قابل عملیاتی کردن ارایه نمی‌کنند؛ حرف‌هایی که به نحوی بوی تکرار گرفته و شنیدن مجدد آن چندان چنگی به دل نمی‌زند!»

به گزارش سایت خبری مدارا؛نشریه صبح صادق، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران به انتقاد تلویحی و نرم از محمدباقر قالیباف رییس مجلس است. قالیباف در چند هفته گذشته دو مرتبه در دو نطق پیش از دستور خود تاکید کرده بود که «پس از برقراری امنیت» نظام باید به سمت «اصلاح حکمرانی» در حوزه‌های گوناگون پیش برود و «حکمرانی نو» در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی برقرار شود.

به نوشته روزنامه اعتماد،  ارگان مطبوعاتی سپاه در واکنش به این سخنان قالیباف اشاره کرده که باید «برخورد قاطع با ضدانقلاب» صورت بگیرد که البته نویسنده معتقد است: «نظام در آستانه پایان مدارا و برخورد قاطع قرار دارد.»

بخشی که به نقد نظرات قالیباف مربوط می‌شود اینجاست که نویسنده به سابقه طولانی حرف زدن از «اصلاح و تحول» اشاره و تاکید کرده افرادی که بر این نکات تاکید دارند، «حرفی نو و مشخص و قابل عملیاتی کردن ارایه نمی‌کنند؛ حرف‌هایی که به نحوی بوی تکرار گرفته و شنیدن مجدد آن چندان چنگی به دل نمی‌زند!» ارگان مطبوعاتی سپاه توصیه کرده که قالیباف، مشاوران و همفکرانش «برای آنکه دچار این تکرار نشوند، باید به طرح عنوان و جعل واژه کفایت نکرده و مختصات و ابعاد آنچه «حکمرانی نو» خوانده‌اند، ترسیم کنند.» این مطلب افزوده آنها باید «ایده‌ای منسجم، عملیاتی و قابل پذیرش در افکار عمومی ارایه دهند و آنگاه برای تکمیل نزد نخبگان و صاحب‌نظران ارایه کنند.»

به موضوع گفت‌وگو که این روزها از زبان رییس قوه قضاییه به کرات شنیده شده هم اشاره‌ای داشته و زمینه این گفت‌وگو را «فتح باب گفت‌وگو بین احزاب و گروه‌های سیاسی» دانسته است. اما در عین حال تاکید کرده «آنچه نامعلوم است، موضوع گفت‌وگو است که در این زمینه اتفاق نظری وجود ندارد. به نظر می‌رسد، تبیین ابعاد «حکمرانی نو» می‌تواند موضوع مورد وفاق برای گفت‌وگوی نخبگان فکری‌ـ سیاسی جامعه باشد.»

در پایان این مطلب ایده «حکمرانی نو» را «نسخه‌هایی برای عبور از شرایط موجود و رسیدن به روزگاری نو» ارزیابی کرده؛ البته مشروط به آنکه «ملاحظات مورد توجه قرار گیرد و کار در حد شعار باقی نمانده و برای تحقق آن پشتکار لازم وجود داشته باشد.» ارگان مطبوعاتی سپاه تاکید کرده که «حکمرانی موجود نیازمند تحولاتی اساسی است.» این مطلب را می‌توان در انتقاد نه از اصل حرف قالیباف که انتقاد از سخن گفتن صرف دانست. البته مشخص نیست آن بخش انتقاد از قالیباف چه انتظاراتی را متوجه رییس مجلس می‌کند، اما مشخص است که نویسنده هم اصلاح حکمرانی را لازم دیده است.