روزنامه دانشگاه آزاد خطاب به دستگاه امنیتی: در مقابل اغتشاشگران آرایش جنگی بگیرید

روزنامه فرهیختگان نوشت: با تغییر فاز التهابات از اغتشاشات خیابانی به جنگ شهری طبعا نوع مواجهه نیروهای امنیتی نیز باید قاطعیت بیشتری یافته و آرایش جنگی پیدا کند تا درنتیجه بساط ناامنی سریع‌تر جمع شده شود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه فرهیختگان از دستگاه‌های امنیتی خواست برای مقابله با آنچه «تغییر فاز التهابات» خوانده، آرایش جنگی بگیرند تا بساط ناامنی هرچه سریع‌تر جمع شود.

دستگاه حکمرانی که تاکنون خود را در مقابل معترضان پاسخگو می‌دید، از الان به بعد با به‌چالش کشیده شدن امنیت عمومی تمام جامعه را مخاطب خود می‌بیند. جامعه‌ای که قبل از هرگونه اصلاحی امنیت خود را مطالبه می‌کند. در این میان بدنه مدافع نظام که برای دفاع از مفاهیم امنیت و ملت حاضر به هزینه دادن شده و در برابر تجزیه‌طلبان به‌میدان آمده است بیشتر از همه چنین امری را مطالبه می‌کند. تداوم ناامنی موجود علاوه بر اینکه با افزایش تعداد شهدا هزینه بیشتری را به این گروه تحمیل می‌کند، باعث می‌شود سایر گروه‌های جامعه نیز درک درستی از توانمندی دستگاه حکمرانی پیدا نکرده و تداوم ناامنی را دلیلی بر ناکارآمدی قلمداد کنند.

نویسنده در ادامه تاکید کرده است: با تغییر فاز التهابات از اغتشاشات خیابانی به جنگ شهری طبعا نوع مواجهه نیروهای امنیتی نیز باید قاطعیت بیشتری یافته و آرایش جنگی پیدا کند تا درنتیجه بساط ناامنی که با هدف ضربه زدن به قدرت داخلی و خارجی کشور شکل گرفته سریع‌تر جمع شده و مسیر افزایش اقتدار ملی تداوم یابد.