کیان پیرفلک: من و ایلان ماسک خوشبخت‌ترین آدم‌ها هستیم

کتاب درسی کیان پیرفلک، که در جواب سوال چه کسی خوشبخت است، نوشته «من و ایلان ماسک».