ابراز شرمندگی فرزند محمدعلی رامین از نسبت خانوادگی‌اش

فرزند محمد علی رامین در صفحه اینستاگرامش نوشت: من صالحه رامین بابت هرگونه نسبتی که خانواده‌ام روزگاری با این نظام داشته٬ خجالت‌زده و شرمگینم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمدعلی رامین، معاون سابق وزیر ارشاد و معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در سال ۲۰۱۲ به اتهام «سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف  روزنامه هاو برخورد و بازداشت روزنامه‌نگاران» از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد.

همسر محمدعلی رامین پیش از این برای حضور در مجلس نامزد شده بود. برادر صالحه رامین همسر مهناز افشار بوده و دیگر فرد شناخته شده این خانواده است.