رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی به قتل رسید

محمد حسین شرکاء، رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با شلیک گلوله در مشهد به قتل رسید. بازپرس ویژه قتل عمد دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: علت این قتل و شخصی یا غیرشخصی بودن آن در دست بررسی است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ قاضی محمود عارفی بازپرس ویژه قتل عمد دادگستری خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تایید خبر قتل محمد حسین شرکاء، اظهار کرد: این فرد امروز با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

وی تصریح کرد: علت این قتل و شخصی یا غیرشخصی بودن آن در دست بررسی است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.