حسن اسدی زیدآبادی باز‌داشت شد

یک فعال سیاسی و وکیل دادگستری بازداشت شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ امتداد نوشت: حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی و وکیل دادگستری صبح امروز باز‌داشت شد.