نماینده مجلس: رسانه ملی نباید فضای سیاسی کشور را دو قطبی کند

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ملی باید اجازه طرح همه دیدگاه‌ها را در چارچوب قانون اساسی بدهد و به نوعی صدا و سیما باید در گفتمان سازی میدان‌دار باشد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محسن پیرهادی درباره اینکه صدا وسیما به عنوان یک رسانه ملی در قبال برقراری آرامش سیاست داخلی و ارتقای اعتماد عمومی چه وظیفه‌ای بر عهده دارد و آیا اساسا مسئولیتی متوجه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در این حوزه است؟ بیان کرد: ضرورت انعکاس و پوشش همه دیدگاه‌ها و سلایق شهروندان در چارچوب قانون اساسی از وظایف صداوسیماست و بر همین اساس هم عنوان رسانه ملی به آن داده  شده است؛ بنا بر همین اصل، رسانه ملی باید اجازه طرح حرف مخالفان و کارشناسان در قالب گفت‌وگو را بدهد. این کار فرصت اندیشیدن و آگاهی به مخاطب می‌دهد و اینگونه به ایجاد همدلی طیف‌های مختلف جامعه کمک می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: رسانه ملی با میدان دادن اصولی می تواند به ریل گذاری و شکل گیری گفتمان‌های اصیل و  درست در جامعه  کمک کند، توجه به این قابلیت رسانه ملی  به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به تعبیری دیگر باید در حوزه گفتمان سازی میدان‌ داری کند. در برخی موارد هم تعلل در انتشار اخبار به دلیل تضاد با برخی مصلحت اندیشی ها باعث شده است که متاسفانه مرجعیت رسانه ای صدا و سیما به رسانه‌های دیگر واگذار شود. لذا صدا و سیما برای جلب اعتمادعمومی باید واقعیت‌ها را به درستی مطرح و آنچه حق است را بیان کند.

رسانه ملی می تواند وحدت آفرین شود اگر …

پیرهادی در ادامه تاکید کرد: در مباحث ملی و کلان داشتن نگاه‌های سوگرایانه، متعصبانه و نشنیدن حرف‌های  دیدگاه مخالف موجب  برخورد متعصبانه با موضوع می شود. در حالی که توجه و حتی به چالش کشیدن دیدگاه های متفاوت می‌تواند منجر به وحدت ملی حول یک موضوع شود. بر همین اساس است که صدا و سیما با میدان دادن به موافقان و مخالفان یک موضوع می تواند  در ردای رسانه ملی به آرامش جامعه کمک کند و مانع دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور شود. چرا که اگر منتقدان و مخالفان موضوع یا بحث روز کشور احساس کنند جایی برای شنیده شدن و مسیری برای طرح  درست نگاه مورد نظرشان را دارند حتی اگر به  نتیجه مطابق میل‌شان منجر نشود بر مبنای یک منطق درست آن را می پذیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اینکه منتقدان عملکرد رسانه ملی معتقدند همه اخبار از سوی رسانه ملی پوشش داده نمی شود و در مواردی وقتی شبکه های اجتماعی به موضوعی ورود کند، رسانه ملی به ناچار سکوتش را در قبل آن رویداد و خبر می شکند، گفت: بحث سکوت خبری هم نکته ای است که باید به آن توجه داشت، گاهی اوقات در شبکه های رسمی ما چون، فکت‌های واقعی یا عواملی که نیاز دارند به آن استناد کنند برایشان مشهود و واضح نیست، تامل می کنند تا ابعاد یک خبر به طور کامل روشن شود در حالی که مخاطبی که می داند اتفاقی رخ داده اما اطلاعات کافی از آن ندارد و دچار ابهام هست، به سرعت به دام شایعه و البته مرجعیت رسانه های بیگانه می افتد. سازمان صدا و سیما در چنین شرایطی برای اینکه مرجعیت خودش را حفظ کند باید اطلاعات لازم و ضروری را بی طرفانه به مردم مخابره کند.

رسانه ملی به بحث سرگرمی مخاطب  توجه جدی ندارد

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا اخبار ساختگی رسانه های اپوزیسیون و معاند در فضای ناآرامی سیاست داخلی مورد توجه قرار می گیرد؟ خاطرنشان کرد: بخشی به عملکرد رسانه ای و سبک اقناع مخاطب صدا و سیما در این سال ها باز می گردد؛ رسانه ملی در برخی موارد پاسخگوی همه سلایق مخاطب آن نبوده است و به همین دلیل بعضا در مواردی که نیاز بوده  اعتمادسازی های کافی را انجام دهد این کار را به صورت موفقی انجام نداده است.

نماینده تهران افزود: نکته دیگر عدم توجه جدی به بحث سرگرمی و برنامه های شاد مفرح در قالب برنامه های تصویری است، جای خالی این برنامه ها در شبکه های متعدد رسانه ملی خالی است، همین فقدان هم سبب شده است که  برخی از افراد به واسطه سرگرمی پیش از خبر یا هر نوع مصرف رسانه ای دیگر با یک رسانه عجین می شوند و همین همراهی دانسته یا نداسته شدن موجب می شود دیگر داده ها و از جمله اخبار و حتی ارزش های فرهنگی و اجتماعی را از دیگر رسانه ها پیگیری کنند.

پیرهادی در پایان بیان کرد: وظیفه رسانه شناختن سلیقه مخاطبان است، در سالهای اخیر به واسطه فراگیری شبکه های ارتباط جمعی سلیقه مخاطب بسیار تغییر کرده و هوشمندانه به دنبال این هستند که از مصارف رسانه ای خوب استفاده کنند لذا از سازمان صدا و سیما توقع می رود بتواند با تخصیص بودجه های مناسب محتوای تفریحی و آنچه که مخاطب در بحث سرگرمی نیاز دارد را به او ارائه کند.