عباس زاده مشکینی: تجربیات سال ۸۸ در اعتراضات اخیر به دَردمان خورد

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به اعتقاد من باتوجه به تجربیات سال ۸۸ و تجربه چند سال اخیر، در این دوره مسائل کم‌هزینه‌تر مدیریت می‌شود، مهم این است که مسائل خوب ریشه‌یابی شود و ما ریشه‌های اصلی را پیدا کنیم، معتقدم نباید اینطور باشد که با معلول برخورد نشود و فقط بررسی کنیم علت‌ها از کجا است یا برعکس.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمودعباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این‌که آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان وقایع اخیر شده است، گفت: مجلس این هفته با تعطیلات مواجه شد. قطعا آنچه که در این خصوص در کشور مطرح است را کمیسیون مربوطه بررسی خواهد کرد و این یک امر بدیهی است.

به گزارش ایلنا، بخش هایی ازگفت و گوی عباس زاده مشکینی را در ادامه می خوانید:

*جمهوری اسلامی ایران هم تا به حال سیاستش این نبوده است که شفاف‌سازی نکند. سیاست و استراتژی ما صداقت و شفاف‌سازی است.

*به اعتقاد من باتوجه به تجربیات سال ۸۸ و تجربه چند سال اخیر، در این دوره مسائل کم‌هزینه‌تر مدیریت می‌شود،  مهم این است که مسائل خوب ریشه‌یابی شود و ما ریشه‌های اصلی را پیدا کنیم، معتقدم نباید اینطور باشد که با معلول برخورد نشود و فقط بررسی کنیم علت‌ها از کجا است یا برعکس.

*درباره این که چقدر ضرورت دارد در میان افراد بازداشتی تفکیک صورت گیرد و صف مردم معترض از مابقی افراد جدا شود به اعتقاد من اول مسائل خیابان باید جمع شود و بعد از مدیریت صحنه، بنشینیم، تحلیل کنیم و ببینیم علت‌ها کجاست؟ سر‌بند مسائل کجا است؟ بالاخره مسائل اجتماعی ویژگی‌های خاص خودش را دارد؛ مبارزه با معلول ممکن است اما نتیجه‌اش مقطعی است.

*طبیعتاً در این قضایا یکسری هم می‌خواهند از داخل و خارج سوءاستفاده و خرابکاری کنند که تکلیف این‌ها از مردم جدا است،  اعتراضات مدنی باید در مسیر خودش هدایت شود. البته اعتراض یعنی نقد و نقد هم باید مبانی داشته باشد. از سوی دیگر ما هم باید بین این‌ها تکفیک ایجاد کنیم و با هر بخش متناسب با ویژگی‌های آن بخش رفتار کنیم، مهم این است بعد از مدیریت صحنه بنشینیم عالمانه بررسی کنیم و ببینیم منشا مشکلات کشور کجاست؟