واکنش پدر مهسا امینی به گزارش پزشکی قانونی/ مهسا هیچ عمل جراحی نداشت

پدر مهسا امینی به گزارش اولیه پزشکی قانونی درباره علت فوت دختر خود واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ امجد امینی، پدر مهسا امینی در گفتگو با یکی از شبکه های فارسی زبان در واکنش به گزارش اولیه پزشکی قانونی و همچنین برخی از خبرگزاری ها گفت: این دورغ است که می گویند مهسا در سال ۸۶ عمل جراحی داشته است.

وی ادامه داد: مهسا تا روزی که فوت شد هیچگونه سابقه بیماری نداشته و طرح ادعای خودشکی که از سوی برخی از رسانه های داخلی مطرح می شود نیز صحت ندارد.