گزارش خبرگزاری نزدیک به سپاه از تجمع اعتراضی در قم

این خبرگزاری که معترضان را اغتشاشگر نامیده نوشت: در این درگیری ها حداقل ۲۰ نفر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه نوشته است که به دنبال فراخوان تجمع برای اعتراض به مرگ مهسا امینی در شهر قم، از ساعت ۱۸:۳۰ دیروز حدود ۱۰۰ نفر با سردادن شعارهای تند و هنجارشکنانه، تجمعی را در خیابان شهید صدوقی شکل دادند که با حضور ماموران انتظامی و متفرق شدن افراد این تجمع پایان یافت.

اما از ساعت ۲۰ تجمع دیگری در ابتدای خیابان قائم با با حضور حدود ۳۰۰ نفر آغاز شد.

موج دوم تجمع همراه با خشونت و تخریب اموال عمومی همراه بود.

این خبرگزاری که معترضان را اغتشاشگر نامیده در ادامه نوشت: در این درگیری ها حداقل ۲۰ نفر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.