مدیرعامل روزنامه همشهری در مورد ماجرای مهسا امینی/هر کس در مسیر رسیدگی به خطایش دچار عارضه شد، مقصر نظام است؟ ناجاست؟

محسن مهدیان مدیرعامل روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در واکنش به ماجرای به کما رفتن مهسا امینی نوشت: الان هرکس در مسیر رسیدگی به خطایش دچار عارضه شد مقصر نظام است؟ ناجاست؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ وی در این باره نوشت: به کما رفتن خانوم مهسا امینی حقیقتا دردناک است. همه دعاگوییم. اما تلختر از این کسالت، جهالت است.

از اوباش جماعت که انتظار نیست. ‘ اراذلی که زنجیر پاره کردند کارانه سختی کار میگیرند. از اصلاح طلب جماعت هم همچنین. اینها نسل اکبر پونز هستند. حالا نرخ تغییر کرده و رنگ روز گرفتند. اما ماندم از جماعت انقلابی همیشه در صحنه که فکر می کنند لگد به ناجا و نظام نزنند از بقیه جا می مانند. الان مقصر این ماجرا کیست؟ اسلام که گفت حجاب؟ یا نظام که حکم اسلام را قانون کرد؟ یا ناجا که قانون را اجرا می کند؟ یا چی؟ با کدام حجت رسیدید که طرف زیر ضرب و شتم بوده؟

فرق شما با جریان جاهل و جاعل که اخبارش را از کف توییتر میگیرد چیست؟ الان هرکس در مسیر رسیدگی به خطایش دچار عارضه شد مقصر نظام است؟ ناجاست؟ باور بفرمایید لگد زدن به نظام صله ندارد….