زمین‌لرزه ۵.۴ ریشتری هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه ۵.۴ ریشتری در عمق ۱۴ کیلومتری زمین حوالی فین در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ زمین‌لرزه ۵.۴ ریشتری در عمق ۱۴ کیلومتری زمین حوالی فین در استان هرمزگان را لرزاند.

بزرگی: ۵.۴
محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی فین
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴، ۱۳:۴۴:۵۰
طول جغرافیایی: ۵۶.۲۱
عرض جغرافیایی: ۲۷.۵۷
عمق زمین‌لرزه: ۱۴ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳۲ کیلومتری فین (هرمزگان)
۳۵ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
۴۲ کیلومتری تخت (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:
۴۲ کیلومتری بندرعباس
۳۱۳ کیلومتری کرمان