زیباکلام: آقای علی کریمی نه با نذر مخالفت کرده نه با شعائر دینی

زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به نظر علی کریمی واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ زیباکلام در توئیتی نوشت: آقای علی کریمی نه با نذر مخالفت کرده نه با شعائر دینی.سئوال ایشان همانست که من از آقای محسن هاشمی سه سال پیش پرسیدم.آیا مردم راضی هستند عوارضی که به شهرداری برای خدمات شهری میپردازند،صرف تبلیغات ایدئولوژیک نظام شود؟اگر راضی نباشند،این هزینه‌ها از نظر شرعی چه وجهی پیدا میکنند؟