فعال رسانه ای نزدیک به سعید جلیلی: غرب ۷۲ ساعت برای امضای توافق به ایران فرصت داده است

امیر حسین ثابتی مجری صداوسیما و از نزدیکان سعید جلیلی در توئیتی مدعی شد: غرب 72 ساعت برای امضای توافق به ایران فرصت داده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ثابتی در توئیت خود نوشت: غرب همان پیشنویس ۶ماه قبل که بسیاری از تحریمها باقی میماند را روی میز گذاشته وگفته فقط ۷۲ساعت برای احیای برجام فرصت هست؟ نباید این توافق ضعیف امضا شود تا مشخص شود این غرب است که برای تعادل بازار نفت به توافق نیاز دارد نه ایران. وگرنه “نقطه ماکسیمم” تاثیر تحریم بر ایران تمام شده.