علی فروغی در حمله به سفارت انگلیس ۱۱ سال قبل/ تصویر

سه شنبه هشتم آذر یکهزار و سیصد و نود، سفارت انگلیس در تهران به اشغال دانشجویان دانشگاه های تهران در آمد؛ اقدامی که ایران را مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت ۲۷ میلیارد تومانی کرد.قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن و حمله به سفارت انگلیس با واکنش های متعدد داخلی همراه بود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سه شنبه هشتم آذر یکهزار و سیصد و نود، سفارت انگلیس در تهران به اشغال دانشجویان دانشگاه های تهران در آمد؛ اقدامی که ایران را مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت ۲۷ میلیارد تومانی کرد.قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن و حمله به سفارت انگلیس با واکنش های متعدد داخلی همراه بود.

رهبری در بیاناتی در این باره فرمودند «در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث، احساسات جوانان درست بود ولی رفتنشان (به داخل سفارتخانه) درست نبود. من اجتماعات دانشجویی را تائید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم.» حال تصویری از علی فروغی در این رخداد را ببینید.

برگرفته از صفحه اینستاگرام امیر نریمانی.

عکسی از علی فروغی در حمله به سفارت انگلیس