سفیر بریتانیا به اتهام جاسوس بودن معاونش واکنش نشان داد

سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در ایران به خبر بازداشت معاون خود به جرم جاسوسی واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا, سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره بازداشت معاون خود در ایران نوشت:  ‌این گزارش ها مبنی بر اینکه معاون سفیر ما در حال حاضر در بازداشت است بسیار جالب است… او در دسامبر گذشته در پایان ماموریت خود ایران را ترک کرد.

photo_2022-07-07_11-19-09