کیهان: آفتابه ایرانی ۲۶۰۰ سال قدمت دارد اما آمریکا ۲۰۰ سال‌

کیهان در ستون مخصوص مخاطبانش تنها نکاتی را از قول مخاطبان خود نقل می کند که در راستای تفکر و اندیشه مدیرمسئول این روزنامه باشد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه کیهان در شماره امروز این روزنامه و در ستون «کیهان و خوانندگان» نوشت: یک آفتابه ایرانی بیش از ۲۶۰۰ سال قدمت دارد و آمریکا تنها ۲۰۰ سال‌، که بنایش بر ظلم و قتل و غارت و برده‌داری گذاشته شده است. آیا پذیرش کدخدایی آمریکا بر جهان ننگ نیست؟!

گفتنی است کیهان در این ستون تنها نکاتی را از قول مخاطبان خود نقل می کند که در راستای تفکر و اندیشه مدیرمسئول این روزنامه باشد.