ابراهیم نکو: مجلس باید جلسات علنی‌اش را به نصف برساند

نماینده مجلس نهم گفت: « مجلس باید به جای پرداختن به حاشیه ها بیشتر روی مسائل کلان کشور تمرکز کند. امروز اگر مجلس جلسات علنی را به نصف برساند و در کمیسیون های تخصصی به مسائل کلان به شکل کارشناسانه بپردازد و از این طریق بتواند تصمیم گیری های مهمی را انجام دهد بسیار ارزشمندتر است. نظارت بر کار دولت خوب و قابل تقدیر است اما باید بعد از استیضاح هم بتوانیم یک وزیر فرد بهتری را معرفی و جایگزین کنیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس گفت: « برخی از اعضای تیم اقتصادی و وزرای  دولت از رزومه مدیریتی  قوی‌ای برخوردار نیستند و شاید بهتر بود در ابتدای کار دولت می شد وزرای کارگشته تر، کار بلدتر و کسانی که از کارآمدی بالاتری برخوردار هستند را برای کابینه معرفی کرد تا امروز دچار این حجم از مشکلات نباشیم. مضاف بر این نیز کلید زدن اصلاحات اقتصادی  در دولت سبب شده است کنترل و مدیریت حوزه اقتصادی کشور در ماه های اخیر دشوارتر شود .»

عضو  اسبق کمیسیون اقتصادی  مجلس ادامه داد:« با توجه به کلیت شرایط اقتصادی کشور منصفانه نیست بگوییم مشکلات موجود در کشور حاصل تنها ناتوانی یا کم کاری و ضعف وزرا است، قطعا اگر کسانی هم کارکشته تر و کاربلدتر از این وزرای اقتصادی هم بودند همین مشکلات وجود داشت اما شاید با خطای کمتری. دلایل آن هم به موضوعاتی بر می گردد که در مدیریت همه‌ی فاکتور ها در اختیار دولت نیست مانند بحث تحریم ها که هر روز بر شدت آن افزوده شد و آثاری مانند تورم فزاینده، گرانی بسیاری از کالاها، کاهش نرخ ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و کسری بودجه اشاره کرد. تمام این مشکلات در چند دهه اخیر موجب می شود تا وزرای اقتصادی نتوانند راهکارهای لازم برای پیشبرد اهداف شان را به کار بگیرند. این معضلات در کنار بیکاری و رکود در اقتصاد و مشکلات حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور نیازمند یک بازنگری در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی هاست که با یک جلسه و یک ماه و چند سال هم قابل حل نیست و باید به شکل یک برنامه دراز مدت دنبال شود.»

نکو در این خصوص که ورود مجلس به بحث استیضاح وزرای اقتصادی  تا چه اندازه می تواند به ترمیم کابینه کمک کند، اظهار کرد:« مجلس باید به جای پرداختن به حاشیه ها بیشتر روی مسائل کلان کشور تمرکز کند. امروز اگر مجلس جلسات علنی را به نصف برساند و در کمیسیون های تخصصی به مسائل کلان به شکل کارشناسانه بپردازد و از این طریق بتواند تصمیم گیری های مهمی را انجام دهد بسیار ارزشمندتر است. نظارت بر کار دولت خوب و قابل تقدیر است اما باید بعد از استیضاح هم بتوانیم یک وزیر فرد بهتری را معرفی و جایگزین کنیم. چون ابزارهای نظارتی به تنهایی کفایت نمی کند بلکه آینده نگری نمایندگان مجلس و معرفی بهترین ها با پیش بینی های آتی هم باید مورد توجه باشد تا نتیجه مثبتی را به دنبال باشد و مجلس باید این مسیر را در پیش بگیرد و به فردای  روز استیضاح و برکناری  وزرا هم فکر کند . دولت هم باید از طریق اساتید علم اقتصاد و برجسته به دنبال راهکارهای بهتری برای حل معضلات باشد و با ارائه آن به مجلس بتواند طرح های کارآمد را به اجرا در بیاورد.»