معرفی کتاب دلدادگان آزادی (فرهنگ نامه زندانیان سیاسی دوره پهلوی)

کتاب دلدادگان آزادی، مجموعة فرهنگ نامه ای آن دسته از زندانیان سیاسی است که مدتى از عمر خود را صرف مبارزه با رژیم پهلوى کرده اند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کتاب دلدادگان آزادی، مجموعه فرهنگ نامه ای آن دسته از زندانیان سیاسی است که مدتى از عمر خود را صرف مبارزه با رژیم پهلوى کرده اند. این مبارزان در فواصل زمانی مختلف، یک بار و یا بیشتر به زندان افتادند و پس از تحمل شکنجه، محکومیت و حبس خود، به تدریج تا آستانه پیروزى انقلاب اسلامى از زندان آزاد شدند.

در این مجموعه، اطلاعات مستندی از هر مبارز سیاسی، در اختیار علاقمندان و پژوهش گران قرارگرفته است. لازم به یادآوری است که هر زندگی نامه، مستند به منابعی است که در پایان آن آورده شده است.

تلاش مولفان این مجموعه، معرفى و به‌دست دادن گزیده ای از زندگى، مبارزه، دستگیری، بازجویی، شکنجه و زندان مخالفان سیاسى حکومت پهلوى است و نیز آشنایى خوانندگان با فضای سیاسى آن دوران، براى دستیابى به رهیافت هاى نوین در مطالعات جامعه شناختی و میدانى تاریخ معاصر مى باشد.

مولفان این مجموعه امیدوار هستند در آینده اى نزدیک بتوانند زندگی و مبارزات دیگر زندانیان سیاسی دوران پهلوی و تاریخ شفاهى زندگى آنان را در دیگر مجلدات این مجموعه منتشر سازند.

نشر رسانش نوین