پرداخت حقوق کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصد

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران گفت: پس از بررسی‌های انجام شده به دستور شهردار تهران،حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.

به گزارش مدارا، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران گفت: پس از بررسی‌های انجام شده به دستور شهردار تهران،حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.