دستاورد سفر به روسیه لبخند برای مردم نیست

به گزارش مدارا،رئیسی در پاسخ کنایه به منتقدان سفرش به روسیه گفت: اینکه حاصل سفر «لبخند» باشد اتفاقی برای مردم نمی افتد! به گزارش صداوسیما او ادامه داد: نتیجه سفرهای خارجی باید به نفع مردم باشد. در نشست ۳ ساعته با رئیس جمهور روسیه از ابتدا تا انتها درباره مسایل مختلف با محوریت منافع مردم ایران […]

به گزارش مدارا،رئیسی در پاسخ کنایه به منتقدان سفرش به روسیه گفت: اینکه حاصل سفر «لبخند» باشد اتفاقی برای مردم نمی افتد!

به گزارش صداوسیما او ادامه داد: نتیجه سفرهای خارجی باید به نفع مردم باشد. در نشست ۳ ساعته با رئیس جمهور روسیه از ابتدا تا انتها درباره مسایل مختلف با محوریت منافع مردم ایران گفتگو کردیم.