به نظر می رسد ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام چهارده گانه حذف شود

به گزارش مدارا، محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با سرانجام ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار سیاسی منیبان گفت: فعلاً قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کش و قوس کمیسیون تلفیق و دولت است و هیچ‌گونه تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده است. البته ما می‌دانیم منابعی که […]

به گزارش مدارا، محمد تقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با سرانجام ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار سیاسی منیبان گفت: فعلاً قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کش و قوس کمیسیون تلفیق و دولت است و هیچ‌گونه تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده است. البته ما می‌دانیم منابعی که بتواند به شکل فعلی و در ادامه روند فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، وجود ندارد و قطعاً باید در روند ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییراتی صورت بگیرد. مجلس، دولت و کارشناسان به این مطللب واقف هستند.

او افزود: در اینجا دو نکته در اینجا وجود دارد، در بحث دارو و گندم یقیناً نه مجلس و نه دولت هیچ‌کدام موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. در واقع در مورد بقیه اقلام چهارده‌گانه موضوعی که دغدغه هم دولت و هم مجلس قرار گرفته، این است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار اقتصادی که قطعاً به مردم وارد خواهد شد که این مورد باید به یک شکلی جبران شود همچنین باید در مورد فشار و تأثیرات روانی تورمی که دارد، تدبیر شود.

نقدعلی با تاکید بر اینکه مجلس به صورت تخصصی بر روی بودجه کار می‌کند، خاطرنشان کرد: لذا در مجلس و حتی کمیسیون تلفیق به شکل سه شیفت با همدیگر رایزنی می‌کنند که راهی پیدا کنند و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بقیه اقلامی که از این چهارده قلم که امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، فشار اقتصادی بیش از آنچه که امروزه متأسفانه به مردم دارد وارد می‌شود، وارد نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه بنابراین به‌جز دارو و گندم، در مورد سایر اقلام حذف می‌شود، یادآور شد: در مورد سایر اقلام چون منابعی موجود نیست، حذف می‌شود منتهی آثار تورمی را با مسیرهای دیگری باید تدبیر کرد. البته اینکه بنده می‌گویم قطعاً، آن را هم هنوز کمیسیون تلفیق با دولت در حال رایزنی هستند و هنوز تصمیم قطعی نشده، اما آنچه از ظواهر امر برمی‌آید ظاهراً گریزی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.