صحبت های محمد فاضلی در پی رسانه ای شدن خبر اخراج وی از دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش مدارا، محمد فاضلی، جامعه‌شناس دانشگاه شهید بهشتی به رسانه‌ای شدن خبر اخراج وی از دانشگاه واکنش نشان داد. متن صحبت‌های این ستاد دانشگاه به شرح زیر است: من محمد فاضلی، رهین منت همه ایرانیانی هستم که در این روزها، به هر وسیله‌ای، ناخشنودی‌شان از شیوه برخورد با این کمترین در دانشگاه شهید بهشتی […]

به گزارش مدارا، محمد فاضلی، جامعه‌شناس دانشگاه شهید بهشتی به رسانه‌ای شدن خبر اخراج وی از دانشگاه واکنش نشان داد.

متن صحبت‌های این ستاد دانشگاه به شرح زیر است:

من محمد فاضلی، رهین منت همه ایرانیانی هستم که در این روزها، به هر وسیله‌ای، ناخشنودی‌شان از شیوه برخورد با این کمترین در دانشگاه شهید بهشتی را نشان دادند. اکنون درست در وسط مسأله، زمان و حال مناسبی نیست برای تشریح آن‌چه اتفاق افتاده است، ولی خود را موظف می‌دانم در مقابل اعتماد و لطف ایرانیان عزیزی که دغدغه ایران دارند و مرا از لطف خود بهره‌مند ساختند، در اولین فرصت که گرد و غبارها بخوابد، روایتی صادقانه ارائه کنم از آن‌چه بر من گذشته است تا به این نقطه رسیده‌ام.

صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای – به دانشگاه بازگردم یا بازنگردم – تحلیل‌گری، نقد و نوشتن اصلاح‌جویانه در کنار شهروندان این سرزمین عزیز را همراه با کار علمی، و تلاش برای بهبود سیاست عمومی ادامه خواهم داد.