بیماران دیالیزی و پیوند کلیه تجمع کردند

به گزارش مدارا، تجمع بیماران دیالیزی و پیوند کلیه امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه در مقابل ساختمان مرکزی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران صورت گرفت. آنان با انتقاد از عملکرد رییس و اعضای هیات مدیره این انجمن خواستار استعفای آنان شدند. طی چند ماه گذشته انتخابات هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی […]

به گزارش مدارا، تجمع بیماران دیالیزی و پیوند کلیه امروز دوشنبه ۲۷ دی ماه در مقابل ساختمان مرکزی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران صورت گرفت. آنان با انتقاد از عملکرد رییس و اعضای هیات مدیره این انجمن خواستار استعفای آنان شدند.

طی چند ماه گذشته انتخابات هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران برگزار شد اما نتایج این انتخابات و وضعیت هیئت مدیره قانونی جدید این انجمن هنوز مشخص و اعلام نشده است. این درحالیست که در حال حاضر مدیرعامل فعلی بدون هیئت مدیره رسمی و حتی حضور بازرس قانونی همچنان بر مسند ریاست انجمن نشسته‌ است.