آیت الله تبریزیان: کسانی که واکسن کرونا می زنند، ژن ایمان و اخلاق را از دست دادند و تمایل به همجنس بازی پیدا کردند!

به گزارش سایت خبری مدارا؛  آیت الله تبریزیان؛ استاد حوزه و پدر طب اسلامی نسبت به زدن واکسن کرونا هشدار داد. پدر طب اسلامی در کانال خود نوشت: به کسانی که واکسن می زنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی شدند و از سنخ انسان بودن خارج شدند و مانند ربات کنترل شده […]

به گزارش سایت خبری مدارا؛  آیت الله تبریزیان؛ استاد حوزه و پدر طب اسلامی نسبت به زدن واکسن کرونا هشدار داد.

پدر طب اسلامی در کانال خود نوشت: به کسانی که واکسن می زنند نزدیک نشوید زیرا اینها میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی شدند و از سنخ انسان بودن خارج شدند و مانند ربات کنترل شده عمل می کنند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست دادند و تمایل به همجنس بازی پیدا کردند! و تبدیل به موجودات خطرناک گردیدند.

آیت الله تبریزیان همچنین افزود: اسم کسی که واکسن میزند میکروچیپ و بیشتر میکروچیبها در دو سال آینده خواهند مرد.