^Top

فیلم درگیری در اعتراضات اصفهان

تجمعات امروز اصفهان بدون حضور کشاورزان و با آتش زدن موتور پلیس و شکستن شیشه های آمبولانس به خشونت کشیده شد.


منبع : فارس