^Top

داوران در تورنمنت های خارجی باد توپ ها را خالی و در چمدان وارد ایران می کنند!

رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: چون تحریم هستیم و توپ فوتبال وارد نمی‌شود، داوران ما در تورنمنت‌های خارجی باد توپ‌ها را خالی می‌کنند و در چمدان وارد ایران می‌کنند!