^Top

تصاویر عجیب از گردباد شاهین در سواحل عمان

تصاویری از گردباد شاهین در سواحل عمان که از آسمانخراش برج خلیفه دبی فیلمبرداری شده است را ببینید.